Friday, 8 April 2011

TANDA-TANDA KEDATANGAN TUHAN YESUS- 1Kita kini telah mengetahui bahawa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah dalam dua fasa.Fasa pertama kedatanganNya,Dia turun dari sorga dan berada diatmosfera bumi,diangkasa dan orang-orang kudus akan menyongsong Dia.Itulah Hari Pengangkatan Gereja.Fasa kedua kedatanganNya pula adalah ketika Dia turun kebumi bersama para orang kudus dan menginjakkan kakiNya diatas bukit zaitun,Israel.

Itulah Hari Penampakkan kristus yang mulia.Kedatangan fasa keduaNya akan terjadi sesudah masa ‘tujuh tahun’ pemerintahan AntiKristus.Fasa pertama kedatangan Tuhan Yesus tidak kita ketahui saat maupun harinya.Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahawa akan ada ‘Tanda-tanda’ yang dapat dilihat menjelang kedatangan hari pengangkatan itu.“Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara:Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.Demikian juga,jika kamu melihat semuanya ini,ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat,sudah diambang pintu” matius 24:32-34Tuhan mengambil contoh ‘musim’ sebagai tanda.Dia mengatakan bahawa ‘tanda’ kedatangan musim panas bakal menjelang tiba akan diketahui bila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas.Tanda ini boleh dilihat dengan jelas sebab demikianlah hukum alam semula jadi.Tuhan Yesus telah menubuatkan dengan jelas bahawa akhir zaman dan kedatanganNya bakal menjelang tiba apabila tanda-tanda yang nyata dan jelas mulai tampak.Para muridNya bertanya: ‘Katakankanlah kepada kami,bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganMu dan tanda kesudahan dunia?’Mat 24:3-4.Yesus segera menggariskan berberapa fakta dan peristiwa yang bakal dilihat dengan jelas sebagai ‘tanda-tanda’ menjelang kedatanganNya,baik tanda fasa pertama maupun fasa kedua.Dengan pernyataan Yesus, perlu saya tekankan bahwa Dia tetap mengakhiri nubuatan‘tanda-tanda’ kedatanganNya dengan berkata : “Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu,malaikat-malaikat disorga tidak,dan Anak pun tidak,hanya Bapa sendiri”Matius 24:36.Tak seorang pun yang tahu ‘Hari Pengangkatan’ jemaatNya.Kita hanya tahu bahwa setelah masa tujuh tahun Tuhan Yesus akan turun kemuka bumi dan memerintah sebagai raja bersama para orang kudusNya.Sebagaimana yang pernah saya katakan, hari dan saat kedatanganNya untuk mengangkat Jemaat-
Nya mungkin hari ini,esok,lusa,minggu depan,bulan depan,atau tahun depan.Hari besar pengangkatan boleh terjadi pada bila-bila masa sahaja! Amaran Tuhan adalah, “Sebab itu,hendaklah kamu juga siap sedia,kerana Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga” Matius 24:44.Sebab itu kita kenalah senantiasa bersiap sedia.Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika dan semua kaum kristian:‘Tetapi tentang zaman dan masa,saudara-saudara,tidak perlu dituliskan kepadamu,kerana kamu sendiri tahu benar-benar,bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.Apabila mereka mengatakan:semuanya damai dan aman-maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan,seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin-mereka pasti tidak akan luput.Tetapi kamu saudara-saudara,kamu tidak hidup didalam kegelapan,sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri,kerana kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain,tetapi berjaga-jaga dan sadar
Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam,dan mereka yang mabuk,mabuk waktu malam.Tetapi kita,yang adalah orang-orang siang,baiklah kita sadar berbajuzirahkan iman dan kasih,dan berkotopongkan pengharapan keselamatan.
kerana Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka,tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus,yang sudah mati untuk kita,supaya entah kita berjaga-jaga,entah kita tidur,kita hidup bersama-sama dengan Dia’1Tes 5:1-9LAPAN ‘ TANDA’ BESAR
Marilah kita lihat Nubuatan Tuhan Yesus tentang ‘tanda-tanda’ menjelangnya hari kedatangan fasa pertamaNya:Hari Pengangkatan Jemaat.“Jawab Yesus kepada mereka; ‘Waspadala, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaKu dan berkata: Akulah Mesias,dan mereka akan menyesatkan banyak orang.Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang.Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah;sebab semuanya itu harus terjadi,tetapi itu belum kesudahannya.Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa,dan kerajaan melawan kerajaan.Akan ada kelaparan dan gempa bumi diberbagai tempat.Akan tetapi semua nya itu barulah permulaan penderitaan menjelang Zaman baru.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa,dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaKu,dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.Dan menyesatkan banyak orang.Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan,maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.Dan injil kerajaan ini akan diberitakan diseluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa,sesudah itu barulah tiba kesudahannya” Matius 24:4-14 (Juga Lukas 21:7-19,Mrk13:3-13)1.Tanda pertama:Kemunculan Mesias-mesias palsu.
‘Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaKu dan berkata:Akulah Mesias,dan mereka akan menyesatkan banyak orang(’Ayt 5)Saya percaya akan muncul ramai ‘mesias-mesias’ palsu yang menyesatkan banyak orang.Mereka berani mengaku diri Juruselamat dunia,Mesias atau Kristus yang dinubutkan didalam Alkitab.Bahkan mereka mengajar dan mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mengukuhkan pengakuan bahawa merekalah Mesias atau Kristus yang dimaksudkan.Tuhan Yesus telah menyatakan bahawa mesias-mesias palsu ini akan memakai namaNya dan menyesatkan ramai orang.Bahkan ada juga yang dapat melakukan ‘tanda-tanda’mujizat untuk mengukuhkan bukti bahwa ia adalah mesias.Beberapa contoh masa kini adalah seperti berikut:-Soon Yung Moon dari Korea,seorang yang dilahirkan dari keluarga kristian mendapat nama ‘bapa’ dari gereja yang ditubuhkannya:Gereja unification Church.Dia mempunyai ratusan ribu penganut diseluruh dunia.Pernah mencipta rekod dalam buku ‘Guiness world book record’ untuk upacara melangsungkan perkahwinan untuk ribuan orang sekaligus disebuah stadium besar.Para penganutnya juga mendapat jolokan nama ‘Moonies’.Cara pasangan suami isteri itu dipasangkan amatlah aneh.Moon akan memilih pasangan masing-masing secara rawak (random).
Moon mengaku dan berkata: ‘Akulah Tuhan yang datang kedua kalinya ’.Dia mengaku bertemu Tuhan Yesus dan Buddha dan mengajar bahwa pekerjaan Yesus didunia untuk menyelamatkan manusia berdosa tak selesai dan bahwa Moonlah tuhan yang kini datang untuk menyelesaikan karya keselamatan itu.Seorang pemimpin tertinggi Moon pernah bekata :“Jika mereka tak mau menerima ‘bapa’ (Moon) sebagai Mesias,maka selagi itu lah mereka tak dapat menerima kenyataan ini”.Soon Yung Moon masih lagi hidup kini dan aktif memberitakan injil keselamatannya.


Berasal dari Gereja Sabat Hari ketujuh (Seventh day Adventist Church) muncullah kumpulan agama yang dipanggil Komuniti tunas Daud(Branch Davidian Community) yang beribu pejabat diWaco,Texas.USA.David Koresh mengambilalih kepimpinan kumpulan ini dilewat tahun 1980an.Dia memberitakan injil keselamatan serta penafsiran kitab wahyunya yang menyesatkan dan merekrut 130 pengikutnya untuk persediaan ‘hari akhir zaman’ ala militer.


Pihak polis Amerika segera menyerbu pejabat mereka setelah mengetahui para pengikutnya menyimpan senjata dan bahan letupan.kedatangan pihak polis disambut dengan serangan balas tembakan dan lontaran bahan letupan.Hanya 9 dari pengikutnya yang terselamat.David koresh juga turut terkorban.Dalam pengajarannya dia berkata: ‘Jika Alkitab itu benar,maka akulah Kristus itu (Mesias)’-peristiwa ini terjadi pada tahun 1993.Saya percaya diakhir zaman ini masih ramai lagi mesias palsu yang akan muncul untuk menyesatkan ramai jiwa menjelang kedatangan Tuhan.

Seterusnya saya akan lanjutkan pengajaran tanda-tanda kedatangan Yesus ini dalam halaman berikutnya

No comments:

Post a Comment